Usage of geothermal and soil energy in NL doubled over the last 5 years

October 2015, Source: CBS, The Netherlands

Although the contribution of geothermal and soil energy to the total energy consumption of the Netherlands remains minor; deployment and usage has been doubled in the last 5 years (2009 to 2014).

Publication of CBS (Dutch):

Nederland maakt steeds meer gebruik van aardwarmte en bodemenergie. Ook al is het aandeel van deze nieuwe energiebronnen nog steeds zeer bescheiden, de productie met warmte uit de bodem is meer dan verdubbeld tussen 2009 en 2014. Dit meldt CBS.

Warmte uit aardbodem 4 procent van hernieuwbare energie

In 2014 waren deze relatief nieuwe energiebronnen goed voor ruim 4 procent van het verbruik van hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie zelf maakt nog geen 6 procent uit van het totale energieverbruik in Nederland. Het aandeel van aardwarmte en bodemenergie is dus nog zeer bescheiden.

Aardwarmte vooral in glastuinbouw snel in opkomst

Aardwarmte is warmte die afkomstig is van het binnenste van de aarde. Dit wordt ook geothermie genoemd. Sinds eind 2008 wordt in Nederland gebruik gemaakt van aardwarmte door het oppompen van warm grondwater uit diepere aardlagen. Vooral glastuinbouwbedrijven passen deze techniek toe om de kassen te verwarmen. Op dit moment gebeurt dit op tien locaties.

Om het gebruik van aardwarmte te stimuleren en de risico’s voor de initiatiefnemers te beperken, heeft de overheid de Garantieregeling Aardwarmte in het leven geroepen die een gedeelte van het risico op het misboren afdekt. Vanaf 2012 komen aardwarmteprojecten ook in aanmerking voor subsidie. Op 1 maart 2015 was voor 36 projecten in totaal voor 1,1 miljard euro aan subsidie toegezegd. Het is overigens niet zeker of alle projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.

Productie met bodemenergie 80 procent gestegen

Warmteproductie met bodemenergie maakt gebruik van de warmte of koude uit de buitenlucht die in de bovenste laag van de bodem wordt opgeslagen. Het gaat vaak om een combinatie van onttrekking van warmte in de winter en onttrekking van koude in de zomer. Deze techniek wordt in Nederland al langer toegepast dan aardwarmte. Over de laatste vijf jaar is de warmteproductie uit bodemenergie met 80 procent toegenomen.

Vooral in nieuwe grote kantoren is het een veel toegepaste techniek. Het is relatief snel rendabel omdat in deze gebouwen naast een warmtevraag vaak ook een behoorlijke koelvraag is. Ook in de glastuinbouw zijn grote systemen voor bodemenergie in gebruik genomen om kassen te verwarmen. Bijna 30 procent van de bodemwarmte wordt in woningen verbruikt.

(bron :Centraal Bureau voor de Statistiek)